พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์มหาวิเศษปาฏิหารย์
พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์
แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ภาพด้านบนนี้เป็นภาพที่ท่านลูกศิษย์สั่งต้องการให้ทำฐานสีทองคำ แต่งชุดขาว ลายยันต์สีดำ

 

ผู้มีปัญหาสุขภาพส่วนตัว หรือคนในบ้านมีปัญหาสุขภาพ หรือจะบูชาพ่อปู่ชีวกไปให้ผู้ป่วยได้บูชาหมั่นท่องคาถา พ่อปู่ชีวกอยู่เสมอ พ่อปู่ชีวกจะช่วยป้องกันโรคภัย ไม่ให้เกิดแก่ผู้บูชา และผู้คนในครอบครัว

 

พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ
ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์"
โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต
ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหมิ
( ว่า ๓ ครั้ง )

 

นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ
( ว่า ๓ ครั้ง )

 

คำไหว้ครูว่านยา :ชีวกโกมารภัจจ์
 ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตน์นาถาตรีโลกอมรา อภิวาทนากร หนึ่งข้าอัญชลี พระฤษีผู้ทรงญาณแปดองค์เธอมีญาณโดยรอบรู้ในโรคา ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟ้า สาบสรรซึ่งว่านยา ประทานทั่วโลกธาตรี ไหว้คุณกุมารภัจจ์ ผู้เจนจัดในคัมภีร์ เวชศาสตร์บรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล ล่วงลุนิพานดลสำเร็จกิจประสิทธิพรฯ

 

คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
โอม  นะโม   ชีวะโก   สิระสาอะหัง  กะรุณิโก    สัพพะสัตตานัง    โอสะถะ   ทิพพะมันตัง   ปะภาโส   สุริยาจันทัง   โกมาระวัตโต   ปะกาเสสิ    วันทามิ
   ปัณทิโต   สุเมธะโส   อะโรคา   สุมะมาโหมิ   ประสิทธิเม

 

สวดภาวนา เช้า ๑ จบ ป้องกันภัยไข้เจ็บ  เรียกโชคลาภ  เย็น ๑ จบ ป้องกันอันตราย
------------------------------------------------

 คาถาป้องกันโรคของพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

โอมนะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะ สัตตานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนาโหมิ (๓ จบ)

 

บทอธิษฐาน
ขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าฯ  (ชื่อ/นามสกุล) พ้นจากโรคร้ายภัยเวร โรคเวรโรคกรรม ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ล่วงไปเมื่อหน้าเทอญ

 

หมายเหตุ
หากท่านต้องการบารมีรักษาโรคร้ายภัยเวรต่างๆ ในขณะที่เจ้บไข้ได้ป่วย ให้ท่านหาบาตรหรือขันน้ำมนต์ใส่น้ำดื่ม วางหน้ารูปหล่อบูชา ขอบรม ครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และสวดอธิษฐานขอให้น้ำในบาตรหรือขันนี้ จงเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ เสร็จแล้วให้ดื่มกิน เพื่อขจัดโรคร้าย ภัยเวรต่างๆ ที่ปรากฎและเกิดขึ้น

 

ผู้ ใดได้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระคาถาบทนี้ ผู้ใดได้เจริญภาวนาพระคาถาบทนี้ จะบังเกิดมีอานุภาพป้องกันสรรพโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง จะเป็นผู้ไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐหาได้ยากและหากยิ่งได้ เผยแพร่ไป จะมีอานิสงส์ผลบุญ ทำให้ปราศจากโรคร้ายภัยเวรต่างๆ

 

หนังสือสวดมนต์ บรมครูแพทย์ ชีวกโกมารภัจจ์

 

องค์พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์เหล็กน้ำพี้หน้าตัก 5 นิ้ว

 

เหล็กน้ำพี้  จากตำราพิชัยสงคราม กล่าวไว้ดังนี้
1. เหล็กน้ำพี้เป็นของขลัง  มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
2. เหล็กน้ำพี้เป็นของอาถรรพณ์ เร้นลับ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกๆ อณู
3. เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเพียงไร เหล็กน้ำพี้สามารถฟาดฟันได้ทั้งหมด

4. เหล็กน้ำพี้ป้องกันภูติผีปีศาจได้ วิญญาณ ภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้
5. เหล็กน้ำพี้กันมนต์ดำ วิชาเดรัจฉานวิชา ป้องกันได้

 

          ผู้ที่นำพกติดตัวจะป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ตลอดกาลแล้วยังเป็นวัตถุมงคลเมตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันชาตรี และแก้กันโรคภัยไข้เจ็บ ปกป้องคุ้มครองตนเองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆได้ทั้งปวง

 

เทพนารายณืโหราจารย์ จัดสร้างมา 4 แบบ
1. พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว  สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ (สีน้ำตาล) ราคาบูชาองค์ละ 899 บาท

 

2. พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว พ่น (สีดำ) ราคาบูชาองค์ละ 959 บาท

 

3. พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ (สีน้ำตาล) ทาชุดขาว แต่งอักษรทอง ราคาบูชาองค์ละ 999บาท

 

4. พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว พ่น (สีดำ) ทาชุดขาว แต่งฐานทองคำ ราคาบูชาองค์ละ 1,099 บาท

 

บูชาพ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้ว ท่านต้องการบูชาแบบใดโปรดระบุด้วย สั่งบูชา 

 

Additional information

ดูสถิติ